Így néz ki most az elhanyagolt Győzike villa. Ezért nem kell senkinek

Így néz ki most az elhanyagolt Győzike villa. Ezért nem kell senkinek

Ti­zen­há­rom év is ke­vés­nek bi­zo­nyult ahhoz, hogy új gaz­dára ta­lál­jon Sal­gó­tar­ján­ban az emb­le­ma­ti­kussá vált, egyedi ter­ve­zésű és ki­vi­te­le­zésű Győ­zike-villa. A házat minden berendezésével együtt kínálják a piacon, de még a nyomottnak számító 49,9 milliós ár sem vonzza az érdeklődőket, miközben az épület

NÉZD, ILYEN MOST A SÍRJA ALBERT GYÖRGYINEK!

NÉZD, ILYEN MOST A SÍRJA ALBERT GYÖRGYINEK!

Még Madonnával és John Travoltával is készített interjút. Albert Györgyi újságíró, riporter, szóvivő és főszerkesztő is volt. Több Oscar-díj átadót kommentált, remek  angol kiejtéssel. Kiváló nyelvtudásának köszönhette, hogy könnyedén csevegett világsztárokkal is. Gregory Peck, Glenn Close, Madonna és Travolta is

Meg­ható val­lo­más: újra együtt Berki Krisz­tián és Hódi Pa­mela

Meg­ható val­lo­más: újra együtt Berki Krisz­tián és Hódi Pa­mela

Meg­ható val­lo­más: újra együtt Berki Krisz­tián és Hódi Pa­mela A FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tője az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a tör­tén­tek­ről. Ilyenek az igazi szülők! Bármi is történt a múltban közöttük, Hódi Pamelaés Berki Krisztián minden sérelmüket hajlandóak félretenni, ha a közös kislányukról van szó! Fotó:

MEG­RÁZÓ TIT­KOT ÁRULT EL HA­LÁ­LOS ÁGYÁN SOMLÓ TAMÁS

MEG­RÁZÓ TIT­KOT ÁRULT EL HA­LÁ­LOS ÁGYÁN SOMLÓ TAMÁS

    Somló Tamás 71 éves lenne. A le­genda – élete utolsó he­te­i­ben – már csak na­gyon ke­ve­se­ket en­ge­dett közel ma­gá­hoz. Char­lie ott le­he­tett, és meg­hall­gatta Tamás utolsó gon­do­la­tait…Horváth Charliemáig képtelen feldolgozni legjobb barátja, Somló Tamáselvesztését.Ő azon kevesek egyike volt, akit

Bangó Margit: teljesen összeomlott, ezért!

Bangó Margit: teljesen összeomlott, ezért!

A Kos­suth-díjas éne­kesnő tel­je­sen össze­om­lott lel­ki­leg. Élete egyik legszomorúbb élményéről vallott Bangó Margit a Drága családom – Az Emilio Família című műsorban. A Kossuth-díjas nótaénekesnő 12 éves volt, amikor a fejébe vette, hogy csatlakozik egy vándorcirkuszhoz és világhírű artista lesz belőle. Bár a tehetsége meglett

Nincsenek szavak: Kevin, Cooky kisfia ilyen megható képen még nem volt látható

Nincsenek szavak: Kevin, Cooky kisfia ilyen megható képen még nem volt látható

Igazi ün­nep­nap, rég nem lá­tott ro­ko­ná­val ta­lál­ko­zott Cooky kisfia A nép­szerű rá­diós az édes­any­já­hoz uta­zott Fran­cia­or­szágba, ahova csi­nos meny­asszo­nya és ki­lenc hó­na­pos gyer­meke, Kevin is el­kí­sérte. Óriási öröm érte Cooky édesanyját! A népszerű rádiós és kedvese, Debóra a hét elején Franciaországba utaztak,

error: Content is protected !!